PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

 

Program individuálneho doučovania a tútoringu pomáha najmä deťom ohrozeným sociálnym vylúčením odstraňovať bariéry vo vzdelávaní, akými sú napríklad nevyhovujúce zázemie k domácej príprave, absencia podnetov k osobnému rozvoju, nízke vzdelanie rodičov a niekedy aj ich nedostatočná schopnosť pomôcť deťom s prípravou do školy.

Metóda programu:

Program sa uskutočňuje formou „jeden na jedného“. Sú vytvorené dvojice klient /dieťa/ - dobrovoľník, čo zaručuje individuálny prístup ku klientovi a zohľadnenie jeho potrieb.

Ciele programu:

 

Zapojte sa aj vy! 

  • ako dobrovoľník môžete venovať dve hodiny týždenne deťom, ktoré potrebujú pomoc s prípravou do školy. Pre viac informácií kliknite sem.
  • keďže program Dot nie je podporovaný žiadnym donorom, pri jeho realizácií nám pomôže akýkoľvek /aj minimálny/ finančný alebo nefinančný dar.