PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Projekt výstavby modelového slameno-hlineného domu v meste Spišské Podhradie

 

Slama, hlina a drevo - lacné lokálne dostupné a obnoviteľné materiály sa v súčasnosti opäť dostávajú do pozornosti v stavebnom priemysle. Stavby zo slamených balíkov omietnuté hlinenými omietkami stoja už aj na Slovensku a západnej Európe ich už overil čas. Hlavnými prednosťami stavby slamohlinených konštrukcií je veľmi nízka cena, možnosť využitia lokálnych a ľahko dostupných zdrojov, zdravé vnútorné prostredie, energetická nenáročnosť a veľmi jednoduchá montáž.

 

Pod vedením organizácie Člověk v tísni sa v Spišskom Podhradí začala séria tréningov využitia prírodných materiálov pri výstavbe obydlí. Cieľom projektu je overenie si možností realizácie svojpomocnej stavby slamohlinenej konštrukcie. Počas na seba nadväzujúcich tréningov vedených odborníkom sa môžu rómski účastníci z miestnej komunity oboznámiť sa všetkými etapami stavby slamohlineného domu formou priamej participácie na výstavbe. Počas tréningov sa potvrdil predpoklad, že nekvalifikovaní pracovníci sú schopní pod minimálnym odborným dohľadom jedného majstra postaviť takýmto spôsobom dom. V súčasnosti je stavba pred dokončením. Po skončení tréningov vznikne plnohodnotný slamohlinený dom.

Na stiahnutie:

Aktuality:

 

 

?>