PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Ako poukázať 2%?

A. Ak ste zamestnanec
  1. Do 15. 2. 2011 požiadajte svojho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil ”Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti”. Z Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a jej výšku, z ktorej si vypočítate 2% .
  3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2011 pošlite, resp. osobne doručte oba vyššie uvedené formuláre daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu Vášho daňového úradu, tu si môžete pozrieť, pod aký daňový úrad patríte: www.drsr.sk.

Siahnite si:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane; Potvrdenie o zaplatení dane.

B. Ak ste fyzická osoba (SZČO, živnostník) alebo právnická osoba

podávate si sami daňové priznanie - 2% poukazujete priamo v daňovom priznaní. Samostatné vyhlásenie teda na daňový úrad neposielate. 

  1. V daňovom priznaní vyplňte Vy alebo osoba, ktorá Vám daňové priznanie robí, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby/alebo právnickej osoby“.  Do koloniek doplňte nasledovné údaje:
  • sumu 2%, ktorú si vypočítate z Vašej dane;
  • IČO: 35562617;
  • Právna forma: Nezisková organizácia
  • Obchodné meno (názov): Člověk v tísni;o.p.s.
  • Sídlo: Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie

2. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2011) na Váš daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Poznámky:
Siahnite si:

Daňové priznanie FO – typ A; Daňové priznanie FO – typ B; Daňové priznanie PO

 Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. O spôsobe využitia príspevkov Vás budeme informovať na našich stránkach. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím

 

?>