PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Projekty, realizované v oblasti podpory zamestnanosti

 

CLPP: Centrá lokálneho pracovného poradenstva - nová služba pre marginalizované skupiny

 

Kľúč ku zmene

CLPP – cesta vpred

?>