PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Projekty, realizované v rámci Programu podpory rómskej participácie

 

Podpora rómskej reprezentácie

ARO – Asociácia rómskych osád – mikroregionálne plánovanie pre zlepšovaní života Rómov v lokalite

Zodpovednosť Rómov v komunálnej politike

Nie sme zlí - príprava rómskych aktivistov pre prácu v obecných samosprávach

?>