PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Aktuálna ponuka stáží:

    1. Stážista/tka pre koordinátora humanitárnej  a rozvojovej spolupráce na Slovensku

    2. Stážista/tka pre riaditeľa organizácie

    3. Stážista/tka pre finančného manažéra

    ?>