PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Naučená bezmocnosť

V okamihu zlyhania sa každý z nás stáva bezmocným. Cítime sa smutní, budúcnosť vyzerá skľučujúco a akákoľvek snaha o zmenu sa zdá byť extrémne ťažká. Niektorí ľudia sa postavia opäť na nohy celkom rýchlo a prejavy bezmocnosti sa za pár hodín stratia. U iných pretrváva bezmocnosť týždne a v prípadoch významnejšieho zlyhania aj mesiace alebo dokonca dlhšie.

Naša spoločnosť aj médiá sú zaplavené materiálmi a programami o tom, ako byť úspešní. Ako sa vyrovnať s nezdarom a zlyhaním, sa z nich nedozvieme.

Opakovaný neúspech môže viesť k naučenej bezmocnosti, ktorá sa môže stať novou formou vylúčenia zo spoločnosti. Táto forma exklúzie môže prekryť už existujúce formy vylúčenia a vytvoriť nové a komplexnejšie vzorce nerovností, ktoré byť práve pre svoju komplexnosť oveľa horšie riešiteľné.

Tento stav, ktorý po prvý raz teoreticky rozpracoval psychológ Martin Seligman (1975), je známy pod pojmom „naučená bezmocnosť“. Pomáha nám porozumieť a pochopiť prečo ľudia môžu dospieť k presvedčeniu o tom, že sú bezmocní.

Naučenou bezmocnosťou nazývame tendenciu jednotlivcov interpretovať svoje minulé skúsenosti a zlyhania takým spôsobom, ktorý v nich vyvolá presvedčenie, že v obdobných situáciách v budúcnosti budú bezmocní - nebudú schopní problém vyriešiť. Človek na základe vlastných skúseností z minulosti, ktoré ho presvedčili o bezmocnosti a neschopnosti ovplyvniť výsledok situácie verí, že akákoľvek snaha je vopred odsúdená na neúspech.

Rozpoznanie prejavov naučenej bezmocnosti umožňuje odborníkom, ako aj tvorcom politík čeliť dlhodobým spoločenským výzvam, ktoré majú priamy vplyv na súdržnosť spoločnosti a jej ekonomický rozvoj.


Projekt Learned Helplessness and the Glory of Failure, zameraný na hľadanie nástrojov k prekonávaniu problémov, spojených s naučenou bezmocnosťou realizujeme v partnerstve s organizáciami:

Cementafuture, Hemel Hempstead, Veľká Británia

Associação Humanidades, Lisabon, Portugalsko

Eductus, Gothenburg, Švédsko

V rámci projektu sme vytvorili a otestovali metódy a prístupy neformálneho a informálneho vzdelávania, zamerané na aktivizáciu rôznorodých klientskych skupín. Dostupné sú na webovej stránke projektu www.help-less.net

Súčasťou projektu bola aj konferencia, ktorá prebehla 14.4.2011 v Bratislave za účasti zástupcov partnerských zahraničných organizácií. Prezentované aktivity a výstupy projektu:

Základné informácie o projekte

Naučená bezmocnosť , Milica Shraggeová, FF UK Bratislava

Cementafuture - predstavenie

Cementafuture - metódy

Asociacao Humanidades

Eductus - predstavenie

Eductus - near work experience

Člověk v tísni - nízkoprahové centrá

Člověk v tísni - kariérne poradenstvo

 

Projekt je realizovaný s podporou Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig.

?>