PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Partnerské organizácie projektu

Nadácia Milana Šimečku

Organizácia, založená v roku 1991, venujúca sa dlhodobo otázkam histórie a súčasnosti menšín na Slovensku. Aktivity organizácie sú postavené na troch základných programoch: S Rómami žiť budeme, ide o to, ako; Osudy tých, ktorí prežili holokaust a Výchova k ľudským právam je ľudským právom. Viac na webovej stránke organizácie: www.nadaciamilanasimecku.sk

Člověk v tísni, pobočka Slovensko

Organizácia, založená v roku 2004 ako pobočka českej spoločnosti Člověk v tísni. Svoju činnosť zameriava najmä k zlepšení stavu východoslovenských rómskych komunít. Viac informácií na týchto webových stránkach.

Kolpingovo dielo na Slovensku

Svoju činnosť na Slovensku realizuje od roku 1995. Organizácia podporuje trvalý rozvoj človeka v meniacej sa spoločnosti a prostredníctvom vzdelávacích projektov a sociálnymi aktivitami členov sa snaží o humanizáciu spoločnosti a všeobecné dobro. Viac na webovej stránke organizácie: www.kolping.sk

Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov

Organizácia, združujúca komunitných sociálnych pracovníkov, vznikla v roku 2003 ako profesné združenie KSP. Zameriava sa najmä na vzdelávacie aktivity pre svojich členov a skvalitňovanie práce KSP.

Ľudia a perspektíva

Občianske združenie, pracujúce v Krompachoch, bolo založené roku 2003. Jeho aktivity sú zameriavané najmä na problematiku vzdelávania a zamestnanosti rómskej menšiny v meste Krompachy.