PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Projektový tím

Ondřej Poduška, Nadácia Milana Šimečku
Manažér projektu, zodpovedný za administratívno-technickú realizáciu aktivít projektu
Kontakt: 0911 791 710;

Peter Kaščák, Nadácia Milana Šimečku
Finančný manažér projektu zodpovedný za finančné riadenie projektu
Kontakt:

Markéta Hajská, Člověk v tísni, pobočka Slovensko
Koordinátorka Siete CLPP
Kontakt:

Bronislav Podlaha, Kolpingovo dielo na Slovensku
Koordinátor spolupráce so zamestnávateľmi v zahraničí
Kontakt:

Paula Tománková, Nadácia Milana Šimečku
Koordinátorka práce s mládežou
Kontakt:

Michal Smetanka, Člověk v tísni, pobočka Slovensko
Koordinátor spolupráce s obcami
Kontakt:

Ladislav Babuščák, Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov
Koordinátor prepojenia na komunitnú sociálnu prácu
Kontakt:

Anna Raková, Ľudia a perspektíva
Koordinátorka centra komplexných zamestnaneckých služieb Krompachy
Kontakt:

Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku
Koordinátor nadnárodnej spolupráce a advokačných aktivít
Kontakt: