PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

O nás

Slovenská pobočka českej humanitárnej a rozvojovej organizácie Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz) bola založená v roku 2004. Hlavnnou misiou organizácie je nachádzenie a  aplikovanie nových možností riešenia problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít na území Slovenska – extrémnej chudoby, dlhodobej nezamestnanosti, nízkej úrovne vzdelania a zdanlivo neprekonateľnej bariéry medzi svetom Rómov a väčšinovej spoločnosti.

 

Cieľom nášho pôsobenia je odstraňovanie chudoby a komplexné začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít.

 

Organizácia pôsobí najmä v oblasti východného Slovenska, kde je koncentrovaných najviac vylúčených lokalít – tzv. rómskych osád. Pri svojej činnosti kombinujeme úroveň priamych služieb - pomoc jednotlivcom a skupinám v konkrétnych lokalitách; so súčasnou snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky – zmena prostredia pre sociálne začleňovanie.  

 

Medzi hlavné princípy našej činnosti patria:

 

K prioritám činnosti organizácie dlhodobo patria:

 

Na webových stránkach môžete nájsť ďalšie  informácie o našej činnosti a o projektoch, ktoré realizujeme. Okrem toho chceme byť aj priestorom pre diskusiu a publikovanie textov o témach, so ktorými v rámci našej práce prichádzame do styku.

Budeme radi, ak sa s podnetnými názormi na dianie v oblasti rómskej problematiky zapojíte aj vy. Kontaktovať nás môžte na e-mailovej adrese [email protected].

?>