PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Projekt EQUAL - CLPP v médiach

26.2.2008 Vzdelaní Rómovia sú v "sklenenej škatuli" (SME)

12.2.2008 Chudobným sa neoplatí pracovať, tvrdí Sulík (dnes.atlas.sk) (slovacivosvete.sk)

11.2.2008 V Bratislave sa bude konať konferencia pod názvom Zamestnanosť Rómov - výzvy a prekážky (RPA) (RNL) (Changenet)


13.11.2007 Zvyšovanie zamestnanosti má podporiť hra C est la vie (SME) (RNL)

27.8.2007 V obci Kurov zakladá samospráva obecnú firmu, trvalé zamestnanie získajú 3 Rómovia z obce (RPA)


5.12. 2006 Čo vyrieši zamestnanosť Rómov? (SME)

30.11. 2006 Rómovia vraj nie sú motivovaní k práci (RNL)

29.11. 2006 V Prešove rokovali o nezamestnanosti Rómov  (Pravda)

28.11. 2006 Konferencia Inovatívne prístupy k zamestnávaniu Rómov v Prešovskom kraji  (RPA)

20.11. 2006 Prezentácia projektu na konferencii Best Practice IV, Graz, 15.-17.11.2006

27.04. 2006 Pracovní poradenství na Slovensku (Portál pracovního poradenství)

21.03. 2006 Člověk v tísni realizuje projekt centier lokálneho pracovného poradenstva (RPA)

09.03. 2006 - Ze Slovenska do Česka za prací


27.11.2005 - Centrá lokálneho pracovného poradenstva – nová služba pre marginalizované skupiny (RPA/NMŠ)

26.11.2005 - Život Prešova (TASR)

27.10.2005 - Centrá lokálneho pracovného poradenstva – nová služba pre marginalizované skupiny (Romano Nevo Liľ)

26.10.2005 - Projekt na podporu zamestnanosti Rómov (SITA)

26.10.2005 - Tlačová správa k projektu Centrá lokálneho pracovného poradenstva

26.07.2005 - Pomohli nezamestnaným (Podtatranské noviny)

08.07. 2005 - Zahraničný pracovný trh je Rómom otvorenejší než domáci (RPA)