PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

AMOR

Arteterapia = Maľovanie + Osobnostný Rozvoj

Arteterapia – maľovanie v osade Roškovce

V nove vzniknutom komunitnom centre v obci Roškovce bol jednou z prvých aktivít výtvarný krúžok využívajúci metód arteterapie. Okrem samotných výtvarných aktivít boli deti v rámci projektu vedené aj k rozvíjaniu vzájomnej kooperácie, samostatnosti, komunikačných schopností, sebauvedomovania, zmysluplnému tráveniu voľného času a celkovo aktívnejšiemu prístupu k životu. Arteterapia sa javí ako vhodná metóda práce s deťmi postihnutými sociálnym a kombinovaným znevýhodnením, lebo výtvarná činnosť, prostredníctvom ktorej sa terapia uskutočňuje, je pre deti zábavná a zároveň cvičí predstavivosť, pamäť a je ideálna pre deti obmedzené vo slovnom prejave. Súčasťou projektu boli okrem pravidelných výtvarných krúžkoch aj ďalšie aktivity, ako napríklad výlety detí za kultúrou (divadlo, múzea, Spišský Hrad), do prírody, celodenná letná škola počas prázdnin s dobrovoľníkmi alebo výroba vlastnej skulptúry kravy, ktorá bude vystavená a vydražená počas spoločenského podujatia v susednej obci Spišský Hrhov. 

Program bol podporený v rámci grantového programu COWPARADE 2005 Nadácie pre deti Slovenska.

Výber zo záverečnej správy