PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Rómske deti adoptujú Afriku

V rámci tohto projektu sa realizovali viaceré aktivity pre deti z Roškoviec. Okrem štandardnej náplne centra, ktorej cieľom je umožniť aktívnejšie trávenie voľného času, akú predstavuje najmä doučovanie, popoludňajšia družina, športové podujatie a lebo letná škola, bolo originálnym prvkom tohto projektu aj začlenenie metód interkulturného vzdelávania a princípov globálnej rozvojovej výchovy v aktivite Adopcia afrického dieťaťa. Deti sa formou adopcie na diaľku zoznámili s dieťaťom z Keni, s ktorým si dopisovali a počas stretnutí boli vedené k záujmu o jeho osudy a komunikáciu s ním. Deťom bola ponúknutá aj možnosť dopisovania si s viacerými deťmi z africkej Kene. V priestoroch KC Roškovce bola usporiadaná výstava fotografií z tejto africkej krajiny. Prostredníctvom sledovania osudov vybraného dieťaťa boli deťom približované témy ako: chudoba vo svete, prečo pomáhať druhým, život v iných krajinách, iné kultúry, naša vlastná kultúra, význam vzdelania, rebríček hodnôt, moje vlastné možnosti zmeniť svet okolo mňa a ďalšie. Prostredníctvom týchto aktivít si deti uvedomili prepájanie svojho života so životmi všetkých ostatných ľudí na tejto planéte. Tento projekt smeroval k zvyšovaniu integračného potenciálu detí ako aj k zmenšení pocitov marginalizácie, a ďalej k zlepšeniu školského prospechu detí prostredníctvom organizovanej prípravy na vzdelávanie.

Projekt bol podporený v rámci grantovej výzvy Nikto nechýba Nadácie otvorenej spoločnosti.

Výber zo záverečnej správy.