PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Naše spoločné Vianoce

Projekt bol zameraný na pomoc deťom zo znevýhodneného prostredia z rôznorodých sociálnych i geografickych podmienok počas Vianoc a na porozumenie a toleranciu voči týmto deťom zo strany vačšinovej spoločnosti. Deti rôznych etnických skupín, rôznych vekových kategórií, rôznych handicapov a z rôznych regiónov vytvorili výtvarné práce, ktoré boli vystavované v meste Levoča. Počas Vianoc boli tvorcovia, deti zo znevýhodnených rodin, zhromaždené v tomto meste, ktoré si jednak organizovane obhliadli, ale aj urobili pre jeho obyvateľov okrem výstavy svojich prác kultúrny program a spoločné vyzdobenie vianočného stromčeka. Výstava trvala počas Vianoc.

Projekt naplnil svoje očakávané výsledky, teda aktivizáciu detí k spoločnému dielu ako aj pochopeniu princípov tolerancie, znášanlivosti a rešpektovania rôznorodosti. Dospelých projekt oslovil prostredníctvom detských aktivity, opierjúcich sa o symboliku Vianoc, porozumenia, pokoja a dobrej vôle. Projekt bol realizovaný v decembri 2004.

Donor: Konto Orange