PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Kontakty

Korešpondenčná adresa:
Svoradova 5, 811 03 Bratislava

Sídlo organizácie: 
Palešovo nám. 34; 053 04 Spišské Podhradie

Kontakt:

mail:

telefón: (+421) 02/ 207 194 70

 

IČO: 355 626 17

Č. účtu: 4001699069/7500; Československá obchodná banka, a.s.

Riaditeľka:
Miroslava Hapalová;             tel.: 0910 791 792

Ekonómka:
Jana Vašáková;                       tel.: 0910 791 712

Program podpory vzdelávania:
Zuzana Réveszová;

Program bývania:

Michal Sládek; [email protected]

Podpora ľudských práv:

Alexandra Malangone; [email protected]

Tímea Stránska; [email protected]

Humanitárna a rozvojová pomoc:

Ivana Poliacikova; [email protected]

Komunitné centrum Roškovce

Sociálna pracovníčka
Barbora Bučková;             tel.: 0910 791 710

Asistentka:

Iveta Maľarová;

Komunitné centrum Petrovany

Koordinátor KC

Michal Petruf; [email protected]

Sociálna pracovníčka:

Marcela Berešová; [email protected]        tel.: 0911 791 714

Nízkoprahový program pre deti a mládež:
Róbert Kohlmayer;

Komunitné centrum Sveržov:                          

Koordinátorka centra:
Iva Grejtáková;                         tel.: 0911 791 713

Odborná pracovníčka:

Anna Moravcová;

?>