PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Dokumenty

29.4. 2006 Vstupné tabuľky projektu ARO - Asociácia rómskych osád

29.4. 2006 Projekt ARO - Súhrn a vízie

16.11. 2006 Projekt "CLPP - cesta vpred" - Shrnutie výstupov projektu

?>