PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------TEXTY/ČLÁNKY ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Dejiny KC Roškovce

V tejto časti nášho webu vás chceme zoznamovať s aktivitami, ktoré v komunitnom centre prebiehali a prebiehajú.

13.2.2006 - stretnutie obyvateľov Roškoviec, starostov obcí Doľany a Spišský Hrhov a pracovníkov organizácie Člověk v tísni, pobočka Slovensko. Obyvatelia boli zoznámení so zámermi prevádzky KC, s jeho programom a pracovníkmi. 


Komunitné centrum Roškovce sme otvorili v pondelok 27.2.2006  

 

Jeden týždeň v marci v KC pôsobil prvý dobrovoľník – Pavel Kubaník, študent z Katedry romistiky Univerzity Karlovy v Prahe. 

18.4. - účasť desiatich detí na súťaži „Hľadáme rómske detské talenty“ organizovaná o.z. Kolpingovo dielo vo Spišskom Podhradiu. Deti súťažili v kategóriách výtvarný talent, tanečný talent a spevácky talent. Všetky roškovské deti boli úspešné a získali tak možnosť vystúpiť v reprezentačných priestoroch Spišskej kapituly na podujatí pre zástupcov nemeckých nadácií (25.4.2006). 

19.4. - návšteva hudobníka Siriho Charbonneau z Francúzska v KC. 

26.4. - výlet na Spišský Hrad - usporiadaný so ZŠ Spišský Hrhov s jednou triedou a triednou učiteľkou. 

29.4. - „Roškovská superstar“- asi 100 divákov a v každej súťažnej kategórii (mladšie dievčatá, mladší chlapci, staršie dievčatá, starší chlapci a dospelí) cca 10 súťažiacich. 

11.5. – Vymaľovanie budovy centra. 

12.5. - Historicky prvé prenocovanie v KC. 12 dievčat vo veku 11 – 15 rokov. 

21.-28.5. - Týždenný návrat nášho dobrovoľníka

28.5. - Deň detí v Roškovciach (109 súťažiacich detí). 

9.–10.6. - Hrhovská čudá a zábaviská. Priamo v centru všetkých čúd maľovali deti drevenú „Roškovskú kravu“, ktorú špeciálne pre ne vyrobil a venoval im miestny ľudový rezbár Ján Školník. Táto krava bola na mieste vydražená za 5 555,50 Sk (kravu kúpili spoločne starostovia Doľan, Spišského Hrhova a dražbe prizerajúci ľudia – preto zostala po dohode všetkých vo Spišskom Hrhove na čestnom mieste susediacom s drevenými sochami). O využití získanej sumy rozhodli všetky deti navštevujúci KC hlasovaním – nákup hojdačiek, stanov a nových svetiel do KC. 

Prvý deň prázdnin sa do KC nasťahovali traja dobrovoľníci z Katedry romistiky Univerzity Karlovy z Prahy (dva z nich po dvoch týždňoch vystriedala ich kolegyňa, jedna z nich v KC zostáva celé dva mesiace). 

18.–20.7. - Trojdňový tanečný workshop pre dievčatá z Roškoviec a okolí vedený tanečnou lektorkou z Čiech a zakončený tanečným vystúpením v KC a diskotékou (17 vystupujúcich dievčat). 

Prázdninové výlety na Spišský Hrad (3x, celkom pre 25 detí), výlety do Zoologickej záhrady vo Spišskej Novej Vsi 2x, celkom pre 17 detí). 

Stanovačky u neďalekej Klčovskej priehrady (3x, celkom 16 detí). 

26.7. - Premietanie fotograficko-hudobného pásma „Roškovce v obrazoch“ zahajujúce filmové projekcie pod šírym nebom v KC.

 

16.8. - Spievanie so Zuzanou Ronck – popoludnie venované peveckému workshopu s učiteľkou hudby z Rakúska.

30.8.Rozlúčenie s prázdninami - slávnosť predstavujúca vyvrcholenie rozličných prázdninových aktivít – výstava prác detí arteterapeutického krúžku a krúžku drhania, bylinková čajovňa, predstavenie divadelného krúžku O kohútikovi a sliepočke. Tieto prezentácie boli doplnené súťažami pre deti. Slávnosti sa okrem členov komunity zúčastnili aj starostovia susediacich obcí s rodinami a priateľmi, zástupcovia inštitúcií, s ktorými KC spolupracuje a ďalší pozvaní hostia. 

7.-9.11.- Tanečný workshop II. – pre veľký úspech letného tancovania s Eliškou sa konalo jeho jesenné pokračovanie. Dievčatá budú svoju tanečnú zostavu až do Mikulášskej besídky, kde ju predvedú verejnosti, nacvičovať pravidelne samé. 

5.12. - Mikulášská besídka - besídka spojená s predstavením divadelného krúžku O Tiborovi a pradlenke (ktoré bolo aj predpremiérou) a vystúpením „Eliškiných dievčat“ za účasti ozajstného Mikuláša, Anjela a Čerta. 

15. a 16.12.Divadelný worshop a festival Jekhetane pal e bacht (Košice) - ako členovia Asociácie komunitných centier sa naše KC zúčastnilo divadelného workshopu a festivalu „Jekhetane pal e bacht“ v Košiciach, kde náš divadelný krúžok vystúpil s divadelnou hrou o Tiborovi a pradlenke (divadelná hra bola napísaná priamo pre deti z Roškoviec svetoznámym scenáristom Bronislavom Podlahom, kostýmy, kulisy a rekvizity si sami za pomoci rodičov vyrobili deti). 

30.12.Návrat Siriho z Francúzka – opäť do KC zavítal náš obľúbený hudobník Siri a strávil s deťmi veselé popoludnie. 

 


2007

Gitarový krúžok – Siri zanechal v deťoch túhu naučiť sa hrať na gitaru (a okrem teho zanechal v centre aj jednu gitaru). Preto sme druhý týždeň v januári otvorili na žiadosť detí gitarový krúžok pod vedením tety Ivety.

Február - V centre beží okrem pravidelného doučovania a prípravy na školu niekoľko krúžkov - modelársky, poznávanie prírody, ručné práce, vyšívanie a háčkovanie, cvičenie na lopte, hra na gitare, box a krúžok malých reportérov.

 

2. rok Komunitného centra Roškovce - S koncom februára 2007 vkročilo Komunitné centrum Roškovce do druhého roka svojej existencie.

 

Jún 2007 - Komunité centrum navštívili na niekoľko dní v rámci študijnej stáže dve študentky odboru sociálna práca UKF v Nitre.

29.6. - Na oslavu ukončenia školského roku a začiatku prázdnin bol usporiadaný druhý ročník súťaže Superstar Roškovce; boli vyhlásené celkom 4 kategórie - mladšie dievčatá, mladší chlapci, staršie dievčatá a starší chlapci. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 100 detí z Roškoviec.

 

Prázdniny 2007 - V rámci aktivít projektu O schod vyššie bola otvorená Letná škola. Deťom, chystajúcim sa na prvý vstup do školy bola ponuknutá možnosť navštevovať predškolskú prípravku. Staršie deti mali možnosť navštevovať kurz nemeckého jazyka, ktorý viedla Esther Nieft z nemeckého Chemnitz, ktorá v Roškovciach strávila viac ako 2 mesiace. Každodenné aktivity boli zamerané najmä na šport, z ktorého sa najväčšiej obľuby tešilo plávanie v kľčovskej priehrade. Počiatkom augusta navštívila Komunitné centrum softairová brigáda z Českej republiky, ktorá deti zasvätila do základov bojovej pohotovosti a pripravenosti k obrane. Vojáci takisto zorganizovali prenocovanie v stanoch u kľčovskej priehrady. S prázdninami sme sa rozlúčili dňom plným súťaží.

 

September - Od počiatku školského roku majú deti v centre opäť každý den možnosť pripravovať sa pod vedením Vierky, Ivety a Martina do školy. 22.9. navštívili vybraté staršie deti Rómsky festival na Spišskom hrade. V septembri začali prípravy na projekt internetového rádia, v rámci ktorého budú strašie deti a mládež pripravovať reportáže zo svojho okolia.

 

Október - Na počiatku mesiaca sa v centre objavili 2 dobrovoľníčky - Andrea z Prahy, ktorá už v Roškovciach niekoľkokrát bola a Barbara z Rakúska. Obe mladé dámy budú v centre pracovať do septembra 2008. Veľa šťastia!

21.10. bola v rádiu Lumen odvysielaná reportáž z Komunitného centra, pripravená paní Čigašovou, ktorá pri svojej návšteve zasvätila mladých reportérov do základov rozhlasovej reportáže.

 

5.12.  mala v Doľanoch premiéru divadelná hra Sar me phiravas andre škola, ktorú deti nacvičili pod vedením Vierky a Andrey a s technickou pomocou Barbary a Martina. Večierok bol spojený s príchodom Mikuláša, anjelov a čertov, ktorí hodné aj tie zlobivejšie deti podarovali sladkými darčekmi. 6.12. mala divadelná hra 2 reprízy v rámci mikulášskej besiedky na základnej škole v Spišskom Hrhove. Pri troch reprízach hru videlo viac ako 200 divákov.

18.12. sa v Komunitnom centre konalo predvianočné posedenie, spojené s ochutnávkov sladkostí a premietaním rozprávok.

  


 

2008

Január - Na počiatku mesiaca dostalo KC ďalšiu posilu z radov dobrovoľníkov - Dana z Českej republiky, ktorý sa pripojil k Andree a Barbare. 

Marec - Komunitné centrum Roškovce vstúpilo do tretieho roku svojej existencie.

Apríl - V KC po 2 týždne pobývali stážistky Pavla a Andrea - študentky špeciálnej pedagogiky z Univerzity Paleckého v Olomouci

 8.4. - V kultúrnej sále v Doľanoch si obyvatelia Roškoviec a Doľan pripomenuli Medzinárodný deň Rómov na popoludňajšom kultúrnom pásme pesničiek, tancov a divadla, ktoré pre nich pripravili deti z KC. Okrem nich vystúpili ešte členovia tanečného súboru zo Spišského Podhradia a deti z MŠ v Doľanoch.