PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Zvýšenie efektivity a intenzity kultúrnych aktivít v rómskych komunitných centrách

Komunitné centrum Roškovce sa v rámci partnerstva Asociácie komunitných centier zapojilo do realizácie projektu Zvýšenie efektivity a intenzity kultúrnych aktivít v rómskych komunitných centrách.

Výstupom projektu bolo divadelné predstavenie O Tiborovi a pradlenke, napísané exkluzívne pre KC Roškovce renomovaným autorom Rostislavom Brožíkom, ktoré bolo predvedené na festivale Spoločne za šťastím - Jekhetane pal e bacht 16.12. 2006 v Košiciach

Realizácia projektu: máj – december 2006.

Projekt Asociácie komunitných centier bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky 

Fotografie z predpremiéry hry na Mikuláškej besídke v Doľanoch: