PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------PODPORA PARTICIPÁCIE ------------------------PREVENCIA OBCHODU S ĽUĎMI ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------ZAPOJTE SA ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------2% Z DANE ------------------------

 

Databáza CLPP (Centier lokálneho pracovného poradenstva) slúži pre potreby zapojených poradenských centier a spolupracujúcich komunitných sociálnych pracovníkov. Jej cieľom je zlepšenie komunikácie medzi jednotlivými spolupracujúcimi subjektmi a uľahčenie prístupu dlhodobo nezamestnaných klientov na trh práce.

Pre prístup do databázy je nutné prihlasovacie meno a heslo. Žiadosť o jeho pridelenie nám zašlite na náš .

Prejsť na prihlasovaciu stránku.

?>