PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------TEXTY/ČLÁNKY ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s Krajským úradom v Prešove organizuje dne 29.11. od 9.00 v priestoroch KÚ v Prešove konferenciu "Inovatívne prístupy k zamestnávaniu Rómov v Prešovskom kraji". Cieľom konferencie je pomenovanie novátorských prístupov k riešeniu otázok rómskej (ne)zamestnanosti v regióne a reflexia aktuálnych trendov v tejto oblasti.

Na regionálnu konferenciu bude nadväzovať celoslovenská konferencia "Inovatívne prístupy k zamestnávaniu Rómov na Slovensku", ktorú organizuje Nadácia Milana Šimečku a Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a ktorá sa uskutoční dňa 5.12. v Bratislave.

Obe konferencie sa uskutoční pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. 


Záujemcov o účasť na konferencii prosíme o prihlásenie sa do 24.11. na adrese:

Martina Gajdošová, Krajský úrad v Prešove,

Tel.č.: 0907/951 694, 051/ 708 22 11

Bližšie informácie o konferencii poskytne aj Ondřej Poduška:

Tel.č.: 0911/791710 


Pozvánku na konferenciu spolu so zoznamom príspevkov nájdete tu.