PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Program EÚ Mládež – Európska dobrovoľnícka služba

 

Zmyslom programu je podporovať získavanie pracovných a životných skúseností mladých ľudí v zahraničiu, pričom jednou z hlavných priorít je podporovať dobrovoľníkov s nedostatkom príležitostí – teda okrem iného mladých ľudí postihnutých sociálnou exklúziou.

 

 


 V mesiaci august 2007 prebieha trojtýždňový pobyt dobrovoľníčky z obce Hermanovce v holandskej organizácii Stichting Welzijn West Zeeuwsch-Vlaandern v meste Oostburg na juhu Holandska. Dobrovoľníčka bude v priebehu svojho pobytu  pomáhať s organizáciou letného detského tábora pre deti z Oostburgu a okolia.

 

 

 

 

 

 


 V rámci programu EÚ Mládež koordinoval Člověk v tísni, pobočka Slovensko šesťmesačný pobyt (1/2007 - 7/2007) rómskeho dobrovoľníka z obce Hermanovce v španielskej organizácii Inter Europa v meste Logroňo.  V priebehu pobytu nami vyslaný dobrovoľník spolupracoval s lokálnou organizáciou Asociación de Promotión Gitana en La Rioja, kde mal na starosti aktivity s mládežou v miestnom komunitnom centre.

  

 

 

  

  


 

Člověk v tísni, pobočka Slovensko je zaregistrovany takisto ako hostiteľská organizácia v rámci programu EÚ Mládež - Európska dobrovolnícka služba. Aktuálny projekt - dobrovoľníctvo v Komunitnom centre Roškovce - nájdete na stránke Európskej komísie: http://ec.europa.eu/youth/program/sos/hei/hei_form_en.cfm?EID=68000154601 . V prípade vášho záujmu nás kontaktujte!