PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Publikácie pripravené v rámci projektu

 

 C est la vie - To je život; spoločenská hra

 

obal hryV rámci projektu Centrá lokálneho pracovného poradenstva – nová služba pre marginalizované skupiny, podporenom IS Equal, vydala Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s Jíra’s Games spoločenskú hru C’est la vie, podporujúcu rozvoj sociálnych a komunikačných zručností. Hra je určená najmä mládeži, ktorá má jej prostredníctvom možnosť vyskúšať si „reálny“ život s prácou, zárobkami, štúdiom, nákupmi, ale aj rizikami ako sú drogy alebo kriminalita. Hra je vhodným doplnkom na vyučovanie (občianska náuka), tiež pre vychovávateľov do detských domovov. Je použiteľná pri práci v komunitných centrách a všade tam, kde sa pracuje s dospievajúcou mládežou. 

 

 

 

Záujemcovia môžu hru získať na dobierku za poštovné 65,- Sk na adrese:

Nadácia Milana Šimečku,

Panenská 4,   

81103, Bratislava  

Alebo na e-mailu:   


Manuál tvorby obecných firiem 

   

V rámci projektu Equal vznikol manuál pre záujemcov o zakládanie obecných firiem - sociálne ekonomických podnikov spravovaných samosprávami, ktorých cielom je podporovať rozvoj zamestnanosti na lokálnej úrovni. Publikácia približuje vhodné metodické postupy pri zakládaniu takýchto podnikov, prináša príklady úspešných obecných firiem a zoznamuje s legislatívou, potrebnou pri zakládaniu týchto podnikov.

 

Manuál Obecné firmy - rozvoj lokálnej zamestnanosti, podnikateľské aktivity a sociálne programy ktorého autormi sú Michal Smetanka a Vladimír Ledecký, vydala v máji 2007 Nadácia Milana Šimečku.

Manuál je distribuovaný záujemcom zdarma, objednávky prijímame na e-mailové adrese

 


Brožúry pre záujemcov o prácu v zahraničiu

V januári 2007 vydala Nadácia Milana Šimečku brožúry Práca v Českej republike - rady a tipy a Práca vo Veľkej Británii - rady a tipy, ktoré majú za ciel poslúžiť záujemcom o zamestnanie v menovaných dvoch krajinách základnými informáciemi o pracovnom trhu a životných podmienkách.

Záujemcom sú publikácie distribuované zdarma. Pokiaľ máte o tieto brožúry záujem, kontaktujte nás prosím mailem:

Náhledy brožúr zde:

 

 

 

 

 

 

 

 Brožúra Česká republika                                 Brožúra V. Británia