PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Internetové rádio v KC Roškovce

V komunitnom centre v Roškovciach na Spiši sa podarilo vytvoriť internetové rádio, ktorého fungovanie finančne podporila Iuventa – Program Mládež v akcii. Rómska mládež v Roškovciach získava prvé skúsenosti s prácou reportérov a moderátorov, pričom prioritne sa venuje témam ako je problematika rasizmu a xenofóbie, participácie mladých ľudí na živote v spoločnosti, európske myšlienky ústami rómskej mládeže a samozrejme nesmú chýbať aktuálne udalosti z rómskej komunity, miestnych inštitúcií, škôl či úradov. Do jednotlivých aktivít internetového rádia je zakomponovaná tiež Kampaň – Každý iný, všetci rovní.

Mladých Rómov s prácou reportéra oboznámila pani Čigášová z rádia Lumen, ktorá im vysvetlila ako formulovať otázky a aké témy by boli pre ich rádio najvhodnejšie. Následne si sami vyskúšali naformulovať otázky na nastolené témy, privítať rádiového hosťa a správne mu klásť pripravené i doplňujúpce otázky. Táto praktická príprava mala u mládeži veľký ohlas a získané vedomosti i zručnosti využívajú pri tvorbe svojich vlastných reportáží, ktoré sú v súčasnosti technicky spracovávané. Účastníci projektu si pre internetové rádio vytvorili aj vlastnú hudobnú zvučku.

Reportáže i hudobná tvorba mládeže z Roškoviec by sa v krátkom čase mali objaviť na internete na týchto stránkach. Nakoľko niektoré zvukové záznamy budú v rómskom jazyku, pre poslucháčov k nim budú spracované aj ich prepisy.

Rozhovor p.Čigášovej o Internetovom rádiu si môžete vypočuť na: www.lumen.sk – archív