PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Európska dobrovoľnícka služba – dobrovoľníci v KC Roškovce

Od októbra 2007 pôsobia v Komunitnom centre Roškovce dve dobrovoľníčky v rámci programu Európskej dobrovoľníckej služby, podporovanom prostredníctvom Národnej agentúry Iuventa Európskou úniou v rámci grantového programu Mládež v akcii. Náplňou činnosti dobrovoľníčok je najmä participácia pri každodennej činnosti Komunitného centra, pričom je im poskytnutý priestor pre realizáciu vlastných nápadov a programov pre deti, navštevujúce Komunitné centrum. 

Dobrovoľníčky Andrea z Českej republiky a Barbara z Rakúska budú od januára 2008 ešte doplnené tretím dobrovoľníkom – Danom, takisto z ČR. V Komunitnom centre budú všetci traja pôsobiť do konca septembra 2008.