PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

Oživené spomienky

 
V Komunitném centru Roškovce bol od júla do decembra 2007 realizovaný projekt Oživené spomienky, v rámci ktorého sa deti a mládež z Roškoviec mohli zoznámiť s históriou svojej obce a s pomocou pracovníkov centra ju premeniť na divadelnú hru.
V rámci projektu deti nahrávali spomienky svojich rodičov a prarodičov na to, ako sa žilo, keď oni boli malí. V Komunitnom centre takisto prebehli 2 besedy so staršími spoluobčanmi, ktorí deťom priblížili dobu svojej mladosti. Deti sa aktívne zapojili do prípravy divadelnej hry s názvom Sar me phiravas andre škola? Ta sar, pro pindre! (Ako som chodila do školy? Ta ako, pešo!), ktorá mala premiéru 5.12. v kultúrnej sále v Doľanoch.
Príbeh malej Eržiky, ktorá chce silou mocou chodiť do školy i pres nepriaznivé podmienky a ktorá nakoniec svojím nezištným prianím od anjela získa pre Roškovce pravidelnú autobusovú linku zhliadlo na premiére asi 100 divákov.
Projekt Oživené spomienky sa mohol uskutočniť vďaka dobrej vôli pána Michala Smetanky, ktorý jej v Komunitnom centre realizoval za podpory grantovej schémy Kultúra národnostných menšín 2007 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.