PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

12.2. 2008 prebehla v priestoroch firmy Trenwalder záverečná konferencia projektu Centrá lokálneho pracovného poradenstva - nová služba pre marginalizované skupiny.

Cieľmi tejto konferencie pod názvom Zamestnanosť Rómov – výzvy a prekážky bolo:

Zde nájdete program konferencie

Prezentácie príspevkov prednesených na konferencii:

Centrá lokálneho pracovného poradenstva - nová služba pre marginalizované skupiny, Ondřej Poduška, Nadácia Milana Šimečku, Bronislav Podlaha, Kolpingovo dielo na Slovensku

Európsky sociálny fond - doterajšie skúsenosti a nové možnosti, Renáta Drienska, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Projekt Polis - podpora sociálne integračních politik a služeb ; Služba pracovního poradenství, Miloš Hrubý, Karolína Ranglová, Člověk v tísni, ČR

Čo vieme o zamestnávaní Rómov v strednej a východnej Európe?, Jaroslav Kling, UNDP

Programy podporujúce zamestnanosť Rómov v Litve, Jurgita Kupryte, SOPA, Vilnius, Litva

FOTOGRAFIE Z KONFERENCIE:

Konferencia trenkwalderPredsalie konferencie - prezentácia publikácií NMŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodné slovo - E. Adamová

 

 

 

 

 

Úvodné slovo - E. Adamová, hovorkyňa podpredsedy vlády D. Čaploviča

Claude Cahn

 

 

 

 

 

 Claude Cahn, Centre for Housing Rights and Evictions, Ženeva

 Konferencia 2008

Konferenčná sála