PROGRAM VZDELÁVANIA ------------------------PROGRAM BÝVANIA ------------------------PROGRAM ZAMESTNANOSTI ------------------------KOMUNITNÉ CENTRÁ ------------------------KC ROŠKOVCE ------------------------KC PETROVÁ ------------------------KC PETROVANY ------------------------ČLÁNKY/PUBLIKÁCIE ------------------------PREBIEHAJÚCE PROJEKTY ------------------------REALIZOVANÉ PROJEKTY ------------------------PROJEKT EQUAL - CLPP ------------------------DATABÁZA CLPP ------------------------PRÍRUČKA LPSI ------------------------2% Z DANE ------------------------

Darujte 2% z dane

 

FUTBALOM PROTI PREDSUDKOM A STEREOTYPOM

Proti-rómske predsudky a stereotypy často vychádzajú z nedostatku kontaktov medzi
Rómami a ne-Rómami. Aj v obciach s vyšším počtom Rómov žijú často komunity oddelene
bez akéhokoľvek vzájomného kontaktu. S ideou narušiť tento stav zorganizovali Člověk v tísni, pobočka Slovensko a občianske združenie Pre pindre futbalový turnaj zmiešaných rómsko - ne-rómskych tímov z východoslovenských obcí.

Futbalovou akciou pod názvom Šampionát víťazov chceli organizátori predovšetkým vytvoriť priestor pre neformálnu komunikáciu medzi Rómami a ne-Rómami. Na turnaji sa zúčastnili tímy z Petrovej (okres Bardejov), Petrovan (Prešov), Žehry (Spišská Nová Ves), Doľan-Roškoviec (Levoča) a Sobraniec. Turnaj bol doplnený šiestym tímom Naša Patejdla, ktorý tvorili zástupcovia mimovládnych organizácií pracujúcich s Rómami. Jedinečnosť podujatia spočívala v tom, že spojil predstaviteľov samospráv a mimovládnych organizácií s obyvateľmi vylúčených rómskych komunít ako aj ne-Rómov z jednotlivých obcí. Súčasťou podujatia bola aj symbolická spomienka na rómske obete holokaustu.

Mimoriadna vďaka patrí všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, hráčom, rozhodcom, mladým tanečniciam zo Sobraniec, hudobníkom z Petrovej a divákom za vytvorenie výbornej súťaživo priateľskej atmosféry. Rovnako aj starostovi Petrovan za hosťovanie prvého ročníka Šampionátu, ktorý (dúfajme) bude mať svoje pokračovanie.

FOTOREPORT (by Dani Dorko):

Prípravy na turnaj....

...vrcholia.

Dámy zo Sobraniec prišli povzbudiť...

...sobranských útočníkov.

Víťazný tím z Petrovan...

...v kompletnej zostave aj s maskotom :)

Večerná povíťazná pooslavovacia nálada.